Bedrijf
Regio

Webregels

 

De webregels van Buzzfacts gelden voor alle deelnemers en op deze website: de leden, de gebruikers, de licentiepartners en de webredactie van Buzzfacts.

Het is aan te raden om de webregels zorgvuldig te lezen en regelmatig te herlezen omdat deze webregels zonder nadere kennisgeving kunnen worden aangepast. Het gebruik van Buzzfacts en de diensten van Buzzfacts impliceert dat de meest actuele versie van de webregels zijn geaccepteerd.

1. Buzzfacts is een zakelijk social network.
Voor bijdragen, discussies en commentaar gelden in de eerste plaats de regels van hoffelijkheid en van beschaafde communicatie. Beweringen dienen feitelijk onderbouwd te kunnen worden.

2. Voor Buzzfacts staat het respect voor alle mensen centraal
Voor leden zowel als voor niet-leden. De waardigheid van mensen mag op geen enkele wijze worden aangetast. Kritiek of commentaar mag nooit op personen gericht zijn. Ook de waardigheid en reputatie van bedrijven mag op geen enkele wijze opzettelijk worden beschadigd. Het is daarom verboden binnen Buzzfacts, in bijdragen of reacties mensen te discrimineren naar geslacht, ras, uiterlijk, religie of godsdienst, afkomst of cultuur op straffe van verwijdering en uitsluiting.
Verder is het binnen Buzzfacts verboden op te roepen tot geweld en/of lastigvallen van anderen of inhoud te plaatsen die leidt tot uitbuiting of misbruik van anderen. Ook mogen binnen Buzzfacts geen bijdragen worden geplaatst die laagdunkende, kwetsende of grievende uitlatingen bevatten, waaronder smaad, laster of racisme. En uitlatingen die in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak. Bijdragen, commentaar, informatie over bedrijven en zijn producten en diensten dienen gebaseerd te zijn op feiten.

3. Buzzfacts regels omtrent privacy
Buzzfacts volgt strikte privacy regels. Door het gebruik en de deelname aan onze website bent u gebonden aan onze privacy policy.

4. Registreren bij Buzzfacts
Leden en licentiepartners kunnen zich registreren bij Buzzfacts om deel te nemen aan discussies en onderlinge informatie-uitwisseling. Het is uitsluitend aan Buzzfacts om naar eigen inzicht te bepalen of een account of licentie al dan niet zal worden verstrekt of ingetrokken.

5. Informatie- en discussieregels van Buzzfacts
Deelnemers aan deze website dienen zich te houden aan alle wetten en regels die van toepassing zijn in het algemeen en op het gebruik van deze Buzzfacts website in het bijzonder. Met name mogen de bijdragen niet op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn. Elke informatie- en discussiebijdrage dient volledig waarheidsgetrouw te zijn. Het is verboden inbreuk te maken op de rechten van Buzzfacts of van derden. Het is niet toegestaan privacygevoelige informatie van derden op Buzzfacts openbaar te maken. Het is ten strengste verboden op Buzzfacts virussen, wormen, bots, trojaanse paarden die installaties of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, te wissen of zich toe te eigenen.

6. Bijdragen of reacties
Bijdragen of reacties die in strijd zijn met de webregels van Buzzfacts kunnen door webredactie worden verwijderd, waarin daarover op dezelfde plaats in het webpaneel melding wordt gemaakt. Over moderatiebeslissingen wordt door de webredactie van Buzzfacts niet gediscussieerd.


 
sluiten   
E-mailadres


Wachtwoord


Aanmelden
Wachtwoord vergeten